Visa thực tập kỹ năng

Visa thực tập kỹ năng ( Thực tập sinh) 技能実習在留資格

1. Thực tập sinh kỹ năng là gì?

Thực tập sinh kỹ năng là chương trình hợp hợp tác của chính phủ Nhật với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Chương trình này với mong muốn đào tạo ra nguồn lực tốt để phát triển kinh tế và công nghiệp thông qua việc chuyển giao kỹ thuật, các kỹ năng trong công việc hay kiến thức của các lĩnh vực sản xuất phát triển của Nhật Bản sang cho các nước đang phát triển.

=> Mục đích: Sau khi kết thúc thời gian học tập, rèn luyện và làm việc tại Nhật Bản , thực tập sinh sẽ trở về nước và sử dụng những kỹ năng, kinh nghiệm của mình để áp dụng vào công việc, góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà.

Yêu cầu chung:
Công nghệ, kỹ năng hoặc kiến thức mà thực tập sinh tại Nhật Bản không nên thuộc loại công việc lặp lại, đơn giản.
Thực tập sinh phải ít nhất 18 tuổi.
Thực tập sinh cần định hướng áp dụng công nghệ, kỹ năng hoặc kiến thức thu được ở Nhật Bản sau khi trở về nước.
Công nghệ, kỹ năng hoặc kiến thức của thực tập sinh tại Nhật Bản thường khó hoặc không thấy tại khu vực họ ở.

Yêu cầu đối với tổ chức bảo trợ
Thực hiện việc đào tạo dưới sự hướng dẫn của nhân viên chính thức của tổ chức tiếp nhận thực tập sinh. Người đó cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về công nghệ, kỹ năng hoặc kiến thức mà thực tập sinh dự định học.
Trong một số trường hợp, tổ chức tài trợ sẽ bị giới hạn về số lượng thực tập sinh được đưa đến Nhật Bản. Hãy nhìn hướng dẫn dưới đây:

Yêu cầu đối với tổ chức bảo trợ
Việc đào tạo phải được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một người là nhân viên chính thức của tổ chức chấp nhận người nộp đơn. Người đó cần có ít nhất năm năm kinh nghiệm về công nghệ, kỹ năng hoặc kiến thức mà người nộp đơn dự định học.
Trong một số trường hợp, tổ chức tài trợ sẽ bị giới hạn về số lượng thực tập sinh có thể mang đến Nhật Bản. Sau đây là một chỉ dẫn:

Số lượng nhân viên chính thức trong tổ chức tiếp nhận Số lượng thực tâp sinh được phép tiếp nhận
301 trở lên 1/20 số nhân viên chính thức
201 – 300 15
101 – 200 10
51 – 100 6
Dưới 50 3

 

2. Quy trình từ khi nhập cảnh vào Nhật Bản đến khi về Việt Nam của thực tập sinh kỹ năng

Thực tập sinh kỹ năng có thể làm việc với tư cách thực tập kỹ năng tối đa 5 năm:

 

3. Những điểm cần lưu ý khi lưu trú tại Nhật Bản

3.1. Nghiêm cấm làm việc ngoài tư cách lưu trú:

Các hoạt động mà thực tập sinh kỹ năng đuợc phép thực hiện do luật Quản lý nhập cảnh của Nhật Bản quy định, do đó các việc như làm thêm, làm tại nhà, v.v… là các công việc ngoài tư cách lưu trú nên sẽ bị nghiêm cấm. Trong trường hợp làm các công việc ngoài tư cách lưu trú, thực tập sinh kỹ năng sẽ bị cưỡng chế về nước. Ngoài ra, không được nghe theo những lời dụ dỗ, lôi kéo này để bỏ trốn khỏi doanh nghiệp tiếp nhận và sang làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản khác.

3.2. Tự quản lý thẻ ngoại kiều và hộ chiếu, sổ ngân hàng:

Sau khi được cấp thẻ ngoại kiều rồi thì phải luôn mang thẻ này theo người thay cho hộ chiếu. Hộ chiếu chỉ cần dùng trong trường hợp làm thủ tục gia hạn thời gian lưu trú hoặc thay đổi tư cách lưu trú. Ngoài ra, thực tập sinh kỹ năng phải tự mình quản lý lấy tiền bạc, sổ ngân hàng, con dấu và thẻ rút tiền, v.v… Nghiêm cấm các đoàn thể, doanh nghiệp tiếp nhận bảo quản những giấy tờ này thay cho thực tập sinh kỹ năng.