JLPT

JLPT

Đánh giá trình độ tiếng Nhật

 

Trình độ tiếng Nhật được đánh giá theo 5 cấp độ N5 đến N1 từ dễ đến khó. N5, N4 là để kiểm tra trình độ hiểu tiếng Nhật cơ bản. N1, N2 là để kiểm tra trình độ tiếng Nhật ở hoàn cảnh thực tế. N3 là bắc cầu của các N trên.

 

Các kỳ thì từ N5 đến N1 được đánh giá thông qua kỹ năng Nghe, đọc, khả năng ngữ pháp và từ vựng. Cụ thể như sau:

 

Cấp Cách kiểm chứng năng lực
N1 Đọc:

–       Có thể đọc các loại bình luận báo về các đề tài đa dạng, đọc loại văn viết phức tạp về mặt lý luận, có tính trừu tượng cao, hiểu cấu trúc và nội dung văn bản.

–       Có thể đọc các bài có nội dung chiều sâu về nhiều chủ để, hiểu câu chuyện và ý diễn đạt

Nghe:

–       Có thể hiểu chi tiết nội dung câu chuyện, quan hệ giữa các nhân vật khi nghe bài giảng, tin tức, hội thoại ở các tình huống đa dạng.

N2 Đọc:

–       Đọc được đoạn văn có chủ đề rõ rang, hiểu nội dung các bài báo, tạp chí, bài giải nghĩa, bình luận đơn giản… về các chủ để đa dạng

–       Có thể đọc các bài viết về các chủ đề chung, hiểu nội dung câu chuyện và ý đồ diễn đạt

Nghe:

–       Có thể hiểu các tình huống thường ngày, bài nói tự nhiên trong các tình huống đa dạng như hội thoại, tin tức, hiểu nội dung, quan hệ giữa các nhân vật, nắm được ý chính

N3 Đọc:

–       Đọc hiểu nội dung cụ thể, các vấn đề hàng ngày

–       Nắm được các thông tin từ tiêu đề báo chí

–       Có thể hiểu câu văn khó trong tình huống hàng ngày nếu được nói diễn đạt theo cách khác

Nghe:

–       Có thể nghe hiểu nội dung cụ thể câu chuyện, quan hệ giữa các nhân vật trong hội thoại nói chuyện hàng ngày

N4 Đọc:

–       Có thể hiểu câu văn hay dùng hàng ngày bang các từ vựng, kanji cơ bản

Nghe:

–       Có thể nghe hiểu nội dung hội thoại hàng ngày nếu nói chậm

N5 Đọc:

–       Có thể hiểu cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng Hiragana, Katakana, chữ hán cơ bản sung hàng ngày

Nghe:

–       Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *