DỰ LUẬT THAY ĐỔI THỜI HẠN LẤY NENKIN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI NHẬT

DỰ LUẬT THAY ĐỔI THỜI HẠN LẤY NENKIN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI NHẬT

Theo văn bản dự luật phát hành của Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản, có đề xuất: từ ngày 1/4/2021 người nước ngoài lưu trú ngắn hạn tại Nhật (bao gồm visa kỹ sư, thực tập sinh, visa đặc định,..) sau khi về nước sẽ được hoàn lại 1 phần nenkin của 5 năm cuối, thay vì chỉ được hoàn trả lại 1 phần của 3 năm cuối như trước đây.
Đây là một trong những chính sách hỗ trợ, thu hút người nước ngoài làm việc tại Nhật của Chính phủ Nhật Bản, để người lao động nước ngoài có thể yên tâm làm việc lâu dài tại đất nước mặt trời mọc.
Thông tin còn tiếp tục được cập nhật.
Link tham khảo:
https://www.mhlw.go.jp/content/000601826.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *