APP Covid-19 của Bộ phúc lợi lao động Nhật Bản

APP Covid-19 của Bộ phúc lợi lao động Nhật Bản

Mới đây , Bộ phúc lợi lao động Nhật Bản vừa công bố App COCOA phòng chống Covid-19 .
Khi tải app về máy, app có thể nhận biết khả năng nhiễm covid-19 của bạn qua tiếp xúc với những người quanh trong phạm vi 1 mét,  và tiếp xúc trong vòng 15 phút. Người dùng có thể nhanh chóng biết được tình trạng sức khỏe bản thân, kịp thời đến các cơ quan y tế để khai báo.


App sẽ gửi thông báo về tin nhắn , hoặc email mà bạn đăng nhập.
Tính đến ngày 23/6/2020 đã có khoảng 3.920.000 lượt tải app C
OCOA.
Các bạn chỉ cần quét mã QA dưới đây la có thể tải về máy ( cả Iphone ,và Android đều được)


Tham khảo thêm:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *